Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

นโยบายความเป็นส่วนตัว

     Friendnancial ได้ปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของท่านบนเวปไซต์ของเรา จะต้องได้รับความยินยอมของท่านก่อนเสมอ การส่ง จัดเก็บ และเปิดเผยข้อมูลจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

     ทุกครั้งที่ท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมเวปไซต์ Frirendnancial ทางเซิร์ฟเวอร์ของเรา จะทำการเก็บบันทึกข้อมูลเบราว์เซอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ โดยจะมีการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้

     1. หมายเลข IP address ของคอมพิวเตอร์ท่าน

     2. ประเภทของโปรแกรมเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้

     3. วันที่ เวลา ระยะเวลาทั้งหมดที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเวปไซต์

     4. ข้อมูลที่ท่านค้นหาภายในเวปไซต์

     5. ข้อมูลและสถิติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

     ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บรวบรวมไว้เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินผล เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุงเวปไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเราในเวลาต่อไป โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ร่วมกับ ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ในระบบด้วยเช่นกัน ซึ่งข้อมูลที่ท่านกรอกเพื่อค้นหาข้อมูลบนหน้าเวปไซต์ ของเราจะถูกเก็บไว้เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับท่านเมื่อเข้ามาใช้งานในครั้งถัดไป

วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล

     ในการให้บริการบนเวปไซต์ของเรานั้น จำเป็นจะต้องรวบรวมข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของท่าน เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ คัดเลือก แนะนำ แบบประกันที่มีความเหมาะสมตามความต้องการและวัตถุประสงค์การทำประกันของท่าน เราอาจจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในวัตถุประสงค์ดังนี้

     1. เพื่ออัพเดทข้อมูลการส่งผลิตภัณฑ์ และข้อมูลอื่นๆ กรณีที่ลูกค้าต้องการเพิ่มเติม

     2. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

     3. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการให้ข้อมูลผ่านเวปไซต์ที่ท่านต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากข้อมูลที่มีให้บนเวปไซต์ของเรา

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

     ในบางกรณีเราอาจจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการอำนวยความสะดวกกับท่านในการซื้อ และ/หรือกรณีที่ท่านต้องการสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันประเภทต่างๆเพิ่มเติม หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด โดยเมื่อท่านได้ทำการกรอกข้อมูลผ่านหน้าเวปไซต์ของเรา ท่านได้ยินยอมให้สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สามดังนี้

     1. บุคคลที่สาม เช่น นายหน้า ตัวแทน โบรคเกอร์ ประกันชีวิตหรือประกันภัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริษัทประกันชีวิต หรือประกันภัย ที่ถูกรวบรวมไว้ บนเวปไซต์ของเรา เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับท่านในการให้ข้อมูลที่จำเป็น และ/หรือซื้อผลิตภัณฑ์จากเวปไซต์ของเรา

     2. บุคคลที่สามบางประเภท เช่น ผู้รับประกันภัย เป็นต้น ซึ่งเราได้เปิดเผยข้อมูลของท่าน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวนี้ไปใช้ในการวิจัย เช่น สถิติลูกค้า หรือเทรนด์การตลาด เนื่องจาก สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของท่านมากขึ้น

การเก็บรักษาข้อมูล

     เมื่อท่านสร้างบัญชีผู้ใช้งานกับเวปไซต์ Friendnancial ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเรา จะมีการเก็บรักษาไว้ตราบเท่าที่ยังมีการนำข้อมูลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

ความปลอดภัยของข้อมูล

     ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ได้ถูกรวบรวมผ่านทางเวปไซต์ของเรา เราได้ดำเนินการอย่างเข้มงวด ในการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลของท่านไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยมาตรฐานขั้นสูง เราทำการทดสอบและปรับปรุงเทคโนโลยีรักษาความ ปลอดภัยของเราอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณได้รับ การดูแลด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุด

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

     Friendnancial มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้อยู่ ได้ทุกเมื่อ โดยเราจะนำเสนอข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วในเวปไซต์นี้ และการเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันที ที่มีการเผยแพร่ลงบนเวปไซต์หรือแจ้งให้ท่านทราบด้วยวิธีอื่น ซึ่งนโยบายการคุ้มครองข้อมูล และความเป็นส่วนตัว มิได้มีวัตถุประสงค์หรือก่อให้เกิดสิทธิทางสัญญา หรือสิทธิทางกฎหมายใดๆ อีกทั้งมิได้ก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่เรา ที่เกี่ยวกับบุคคลอื่นหรือในนามของบุคคลอื่นใดทั้งสิ้น